ความรู้ที่จำเป็นต้องมีและข้อควรระวังในการทำสัญญาเช่าในไต้หวัน

by Taipei Living
June 25, 2020
เช่าบ้านไต้หวัน

การทำสัญญาเช่าเป็นลายลักษณ์อักษรนั้น ถือเป็นข้อตกลงระหว่างบุคคลสองฝ่าย เพื่อให้มีผลทางกฎหมาย ในกรณีหากมีการละเมิดข้อตกลงเกิดขึ้น สามารถฟ้องร้องเพื่อบังคับคดีได้เลย ทั้งจากตัวผู้เช่า และผู้ให้เช่า

  • เนื่องจากสัญญาเป็นหลักฐานของระยะเวลาในการทำสัญญา,รายละเอียดของสัญญา,เงินค่ามัดจำ เป็นต้น ดังนั้นขอให้เก็บสัญญาไว้ให้ดีจนกว่าจะยกเลิก
  • ปกติจะทำสัญญาเช่า2~3 คู่ฉบับที่มีรายละเอียดเหมือนกันให้เจ้าของบ้าน,ผู้เช่า,ผู้ค้ำประกันเชียนชื่อ-สกุล,ที่อยู่,ประทับตราและเก็บไว้คนละ 1 ชุด
  • แบบฟอร์มของสัญญาเช่าโดยทั่วไปทางเจ้าของบ้านจะเป็นผู้เตรียมมานอกจากนี้ยังมีกรณีที่ทางนายหน้าจัดหาบ้านเช่าเป็นตัวแทนของเจ้าบ้านด้วย
  • ค่าเช่า: คือค่าห้องต่อ 1 เดือน ปกติจะจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าของเดือนถัดไปภายในสิ้นเดือน
  • เงินมัดจำ(เงินค่าประกัน):เป็นเงินที่จ่ายให้เจ้าของบ้านเช่าเป็นเงินเผื่อค้างจ่ายค่าเช่าหรือเงินค่าประกันความเสียหายของห้องเช่า 2 เดือนของค่าเช่า
  • ค่าส่วนกลาง :ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในหนึ่งเดือนเป็นค่าไฟฟ้า・ค่าน้ำประปา・ค่าทำความสะอาดหรือการบำรุงรักษาส่วนกลาง
  • ระยะเวลาในการแจ้งอย่างเป็นทางการเมื่อจะย้ายออกถูกกำหนดไว้ในเอกสารสัญญาด้วย
  • ในการย้ายออกจากห้องพัก ก็เป็นหน้าที่ของผู้เช่าที่จะต้องจัดการห้องพักให้อยู่ในสภาพเดิม ดังนั้นวันแรกของการย้ายเข้าไปพักเราควรจะถ่ายรูปห้องไว้ด้วย

สำหรับใครที่สงสัยการเช่าบ้านไต้หวันหรือต้องการความช่วยเหลือเรื่องค้นหาที่พักรายเดือน ไต้หวันและดูแลจัดการให้ล่ะก็ สามารถ ติดต่อพวกเราได้ตลอดเวลาเลยนะคะ

https://lin.ee/AqoAUY

Leave a comment