ที่พักในไต้หวัน : เรียนต่อไต้หวัน หาที่พักรายเดือนแบบไหนดี ?

by Taipei Living
July 3, 2020

แนะนำการวิธี เช่าห้องพักในไต้หวัน

สำหรับนักศึกษาต่างชาตินั้น อาจจะแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ

 • ที่พักในไต้หวัน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งเป็นของสถาบันการศึกษา เช่น หอพักของมหาวิทยาลัย โรงเรียน ,ส่วนใหญ่จะมีเฟอร์นิเจอร์เรียบร้อยแล้ว แต่ห้องพักเหล่านี้จะมีจำนวนค่อนข้างจำกัด จึงรับนักศึกษาได้น้อย ต้องมีการสมัครขอเข้าพัก หรือจองล่วงหน้า ดังนั้นโอกาสที่นักศึกษาต่างชาติจะได้เข้าพักที่พักแบบนี้จึงค่อนข้างยาก
 • ที่พักเอกชน เช่น อพาร์ทเมนท์ , คอนโด, ห้องเช่า ซึ่งดำเนินการโดยเอกชน ที่พักอาศัยในไต้หวันนั้น ไม่อาจกล่าวได้ว่าอยู่ในระดับที่ดีนัก ห้องมักจะคับแคบ แต่ค่าเช่าแพง เมื่อเปรียบเทียบกับเมืองไทยโดยเฉพาะในเขตไทเป หรือใจกลางเมืองใหญ่ ๆค่าเช่าก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่พื้นที่ ในเมืองใหญ่ ๆ หรือต่างจังหวัด ความเก่า ความใหม่ของตัวตึก ขนาดของห้องพัก สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้อง และระยะห่างจากใจกลางเมือง

การหาที่พัก

การหา ที่พักในไต้หวัน นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ๆ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไป
เมื่อต้องหาที่พักด้วยตนเอง นักศึกษาสามารถทำได้โดยวิธีดังต่อไปนี้

 • ปรึกษากับหน่วยงานที่รับผิดชอบของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่ตนเรียนอยู่ โดยปกติแล้วสถานศึกษาจะมีข้อมูลเกี่ยวกับที่พัก เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษา
 • ติดต่อผ่านนาย Agent จัดหาบ้านเช่า ร้านจัดหาบ้านเช่าจะมีอยู่มากมายหาได้ไม่ยาก สังเกตุจากที่หน้ากระจกร้านจะมีป้ายติดประกาศบ้านเช่า , ห้องเช่าต่าง ๆ ไว้ให้ลูกค้าที่ผ่านไปมาได้แวะดูหากสนใจที่ไหนก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งก่อนอื่นเพื่อนๆควรจะบอกความต้องการของตนว่า ต้องการห้องแบบไหน อยู่ในบริเวณใดและงบประมาณที่ตั้งไว้ประมาณเท่าไร เพื่อให้ทางนายหน้าแนะนำห้องเช่าให้สอดคล้องตามความต้องการ
เช่าห้องที่ไต้หวัน

หลังจากเลือกดูจากเอกสารข้อมูลแล้ว เมื่อพึงพอใจแห่งไหน ก็ให้ทางนายหน้าพาไปดูสถานที่จริง หากมีข้อสงสัยอะไรก็ควรจะถามนายหน้าให้เข้าใจ ถ้าไม่ถูกใจก็สามารถปฏิเสธได้ ทางร้านไม่คิดค่าพาไปชม แต่ถ้าตกลงใจจะเช่าห้องที่ทางนายหน้าแนะนำแล้ว ก็ต้องจ่ายเงินสำหรับค่านายหน้าด้วย

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการหา ห้องเช่าในไต้หวัน

 • ขนาดของห้องพักในไต้หวันนั้น จะเรียกตามขนาดของจำนวนผิง (1 坪 ผิง = 3.30 ตารางเมตร) เช่นห้องขนาด 9 坪ผิง ( ประมาณ 29.7ตารางเมตร ) , ห้องขนาด 10 ผิง ( ประมาณ 33ตารางเมตร ) เป็นต้น
 • ในการเช่าห้องพักนั้น นอกจากค่าเช่าแล้ว ยังมีค่าธรรมเนียม ค่ามัดจำต่าง ๆ ที่จะต้องชำระอีกมากมายฉะนั้นนักศึกษาจะต้องคำนวนงบประมาณที่จะต้องชำระครั้งแรกเมื่อเข้าพักล่วงหน้าให้ดี
 • หากคุณพูดภาษาไต้หวันไม่คล่อง ควรจะพาเพื่อนชาวไต้หวัน หรือคนที่พูดภาษาไต้หวันได้ดีไปด้วย เพื่อให้การซักถาม หรือการเจรจาต่อรองเป็นไปอย่างราบรื่น
 • ร้าน Agent จัดหาที่พัก และบ้านเช่าบางแห่ง อาจไม่รับบริการให้กับคนต่างชาติ

การทำสัญญาเช่า

 • เมื่อตัดสินใจจะเข้าพักอาศัยในที่ใดที่หนึ่งแล้ว ก็จะต้องมีการทำสัญญาเช่า ซึ่งจะระบุเงื่อนไขต่าง ๆ ในการชำระเงิน ระยะเวลาในการเช่า และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่พึงปฏิบัติเมื่อเข้าอยู่อาศัย ใบสัญญาเช่านี้จะระบุข้อความที่สำคัญไว้ทุกอย่าง ซึ่งต้องทำความเข้าใจกับเนื้อหาให้ดีก่อนที่จะเซ็นต์ชื่อหรือประทับตราลงในสัญญา และต้องเก็บรักษาใบสัญญานี้ไว้ให้ดีจนกว่าจะถึงเวลาเลิกสัญญา

ในการทำสัญญา ก็จะมีเงินที่จะต้องจ่ายได้แก่

1. 服務費 : ค่าดำเนินการของ Agent

ในแต่ละ Agent จะคิดค่าใช้จ่ายราคาที่แตกต่างกันไป โดยค่าดำเนินการนี้ จะเป็นในส่วนของการเก็บค่าบริการต่างๆ ที่ Agent ต้องดำเนินการให้กับผู้เช่า จะไม่ได้คืน ซึ่งเป็นธรรมเนียมปกติของที่ไต้หวัน

 • เวลาทำสัญญาเช่านั้น จำเป็นที่จะต้องมีผู้ค้ำประกันเป็นชาวไต้หวัน แม้ว่าผู้เช่าจะเป็นชาวไต้หวันเองก็ต้องมีผู้ค้ำประกันเช่นเดียวกัน เวลาที่เกิดเหตุอะไรขึ้น ไม่ว่าผู้เช่าจะทำความเสียหายให้แก่บ้านเช่า หรือไม่มีเงินชำระค่าเช่า ฯลฯ ผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดแทนตัวผู้เข้าอยู่อาศัย ( ในกรณีนักเรียนต่างชาติที่หาผู้ค้ำประกันชาวไต้หวันไม่ได้ จะมีระบบการชำระเงินเพิ่มเติมให้บริษัทนายหน้าเป็นผู้ค้ำประกันให้ )
 • ผู้ที่พักอาศัยในอพาร์ทเมนท์นั้น จะต้องเป็นคนที่มีชื่ออยู่ในสัญญาเช่าเท่านั้น หากจะมีบุคคลอื่นเข้ามาพักอาศัยอยู่ด้วย จะต้องแจ้งหรือขออนุญาตจากเจ้าของบ้านล่วงหน้าก่อน มิฉะนั้น อาจถือว่าเป็นการทำผิดสัญญาได้ ในกรณีที่จะมีผู้อื่นมาพักด้วยแบบชั่วคราว ก็ควรจะแจ้งให้เจ้าของบ้านทราบด้วยเช่นกัน
 • หากจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือแต่งเติมห้องพักใหม่ จะต้องแจ้งหรือขออนุญาตจากเจ้าของบ้านด้วย ไม่ควรทำโดยพลการ เพราะอาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังได้
 • ปกติแล้วในการย้ายออกจากที่พักที่เช่าอยู่ จะต้องแจ้งให้เจ้าของบ้านทราบล่วงหน้า 1 เดือน ถ้าย้ายออกโดยไม่แจ้งล่วงหน้า โดยเฉพาะในกรณีที่สัญญาเช่ายังไม่หมด มัดจำของคุณอาจจะต้องถูกยึดไปโดยไม่ได้คืน
 • ในการย้ายออกจากห้องพัก ก็เป็นหน้าที่ของผู้เช่าที่จะต้องจัดการห้องพักให้อยู่ในสภาพเดิม

2. 定金 : ค่าจองบ้าน จองที่พัก

ค่า 定金 เปรียบเสมือน ค่าจอง เพื่อให้ทาง Agent ดำเนินการเอาโฆษณาที่พักนั้นๆออกจากตลาด เพื่อไม่ให้บุคคลอื่นทำการเช่าที่พักนี้ และเป็นการยืนยันกับทาง Agent ว่าผู้เช่าจะดำเนินการเรื่องสัญญาเช่าที่พักห้องนี้ เพราะหากผู้เช่าเกิดเปลี่ยนใจอยากได้ที่พักที่อื่น ทาง Agent จะไม่คืนค่าจองส่วนนี้ให้กับผู้เช่า ฉะนั้นก่อนตัดสินใจ เพื่อนๆจำเป็นต้องคำนึงถึงจุดนี้ด้วย
ค่าจองบ้านนี้จะจ่ายให้เจ้าของบ้านหรือ Agent ที่ดูแลบ้านแทนเจ้าของ บางที่จะไม่ได้คืนแต่จะนำค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปหักลบกับส่วนที่ต้องจ่ายเพิ่ม

3. 押金 : ค่ามัดจำที่พัก

ค่ามัดจำคือค่าประกันความเสียหายต่างๆให้เจ้าของห้อง เผื่อผู้เช่าทำบ้านเสียหาย หรือไม่ทำตามในกฏสัญญา ซึ่งจะจ่ายให้เจ้าของบ้าน และจะได้คืนหลังย้ายออกถ้าบ้านไม่มีอะไรชำรุดเสียหาย
เมื่อถึงเวลาที่ผู้เช่าย้ายออกเจ้าของที่พักจะเข้ามาตรวจสอบสภาพห้อง หากมีอะไรชำรุดเสียหายที่ต้องจัดการ ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบตรงจุดนี้

เช่าบ้านไต้หวัน

ทั้งหมดนี่เป็นค่าใช้จ่ายที่เพื่อนๆ ควรคำนึงเมื่อทำการ เช่าห้องพักในไต้หวัน ซึ่งทาง Taipei Living จะช่วยดูแลเป็นที่ปรึกษาช่วยตรวจสอบและแปลเอกสารสัญญาที่ทางเจ้าของห้องพักแจ้งเงื่อนไขต่างๆในสัญญาให้กับเพื่อนๆ

หากมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติม หรือต้องการให้ทางทีม Taipei Living ตรวจสอบและแนะนำที่พักที่เหมาะสมกับเพื่อนๆ สามารถติดต่อมาได้ที่

Line@: @taipeiliving
https://www.taipeiliving.com

Leave a comment